Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO – i co z tym?

baza-bdo-i-co-z-tym

Aby sprawy stały się bardziej jasne, proponuję następujące podejście:

  • określić zakres obowiązków dla firmy, zgodnie z informacjami, kogo obowiązki dotyczą – poniżej, a następnie:
  • określić zakres wniosku o wpis do rejestru – poniżej, poniżej.

Staram się ułatwić Państwu wyjaśniając kluczowe pojęcia.

Zgodnie z tym:

Read more

Przedsiębiorco, czy jesteś już w rejestrze marszałkowskim BDO?

www-joanna-stalmach-plblog20180206przedsiebiorca-bdo

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Przedsiębiorcy, którzy tylko i wyłącznie wytwarzają odpady są zobowiązani złożyć:
1. Wniosek o wpis do rejestru 
(Dział I wraz z informacją).
2. Oświadczenie -
dotyczy wszystkich podmiotów składających wniosek rejestrowy
3.
Przedsiębiorca w ramach rzeczonej działalności nie podlega opłatom.

Numery rejestrowe w zakresie wytwarzania będą nadawane po uruchomieniu przez administratora przedmiotowej funkcji w rejestrze.

Dokumenty można składać: osobiście, listownie lub drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem ePUAP.

• LISTOWNIE NA ADRES KORESPONDENCYJNY:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska, Wydział Opłat Środowiskowych
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

• W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:
- drogą elektroniczną: wyłącznie za pośrednictwem ePUAP na skrytkę Urzędu: /947ts6aydy/SkrytkaESP

 

WIĘCEJ: Rusza rejestr bazy danych BDO – nowe obowiązki!