Zarządzanie środowiskowe ISO 14001

W związku z zainteresowaniem w zakresie przygotowania dokumentów i wdrożenia rozwiązań zarządzania środowiskowego do uzyskania certyfikatu normy ISO 14001,

nasza firma oferuje:

- zdefiniowanie aspektów środowiskowych dla zakładu,

- zdefiniowanie aspektów prawnych ochrony środowiska dla zakładu,

- wdrożenie normy w zakładzie.

Kontakt: Joanna Stalmach tel. 664 133 649, audyty.srodowiskowe@gmail.com