Ewidencja i sprawozdawczość

Oferuję Państwu wsparcie w wybranym zakresie:

 • określenie zakresu wymaganej ewidencji i sprawozdań – AUDYT ŚRODOWISKOWY
 • wykonanie sprawozdań i dokumentów ewidencji – SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 • kompleksowe wsparcie z zakresu ochrony środowiska – UMOWA STAŁA

Zakres analizy obejmuje:

 1. system BDO:
  • wpis,
  • ewidencja odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • sprawozdania z gospodarki odpadami,
  • sprawozdania z opłaty produktowej,
  • pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,
  • sprawozdania z opłaty recyklingowej,
  • sprawozdania z opłaty depozytowej,
 2. sprawozdanie z opłaty środowiskowej,
 3. sprawozdanie KOBIZE dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 4. sprawozdania dla Wód Polskich,
 5. pośrednictwo w transgranicznym transporcie odpadów.