Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów? - Jeśli z instalacji powstaje rocznie ponad 1 Mg odpadów niebezpiecznych bądź ponad 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, m.in.:

 • firma budowlana
 • odpady budowlane
 • szpital
 • zakład przetwarzania odpadów
 • stacja demontażu pojazdów
 • warsztat samochodowy
 • odpady medyczne
 • odpady niebezpieczne
 • oczyszczalnia ścieków

Proponuję współpracę również w zakresie przygotowana wymaganych dokumentów ewidencji odpadów oraz opłat środowiskowych.

Procedura wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

 1. przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) - od 2 tyg,
 2. rozpatrywanie wniosku w urzędzie - ok 60 dni.

Koszt uzyskania pozwolenia:

    1. Przygotowanie wniosku o pozwolenie ma wytwarzanie odpadów cena od 6000 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik
    2. Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku: a. 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
    3. b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, c. 506 zł - pozostałe.

Zmiana / aktualizacja / rozszerzenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - koszt: cena przygotowania wniosku - 50% ceny; opłata skarbowa - 50%stawki za wydanie decyzji.

Moje realizacje. Konsultacje: Tel. 664-133-649.