Zakład przetwarzania odpadów a ochrona środowiska

Obecnie współpracuję z kilkoma zakładami przetwarzania odpadów. Analizowałam dla nich możliwości uzyskania stosownych zezwoleń ochrony środowiska. Przygotowywałam potrzebne wnioski o pozwolenia. Jest to cenne doświadczenie, które stawia mnie w pozycji osoby kompetentnej i wiarygodnej.

Pracuję samodzielnie oraz w zespole eksperckim. Zawsze działam w oparciu o swoją wiedzę prawną i techniczną oraz o informacje technologiczne przekazywane przez pracowników. Wnioski realizuję w oparciu o perspektywę rozwoju zakładu. Dbam o terminowość realizowanych prac oraz odpowiedni zakres merytoryczny wniosków.

Moje realizacje dla zakładów:

  1. Decyzja środowiskowa dla zakładu przetwarzania kabli w Limanowej.
  2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla zakładu przetwarzania kabli w Limanowej.
  3. Zezwolenie na zbieranie odpadów dla zakładu przetwarzania kabli w Limanowej.
  4. Zezwolenie na transport odpadów dla zakładu przetwarzania zużytej folii w Zawierciu.
  5. Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla zakładu przetwarzania zużytej folii w Zawierciu.
  6. Opłaty środowiskowe dla zakładu przetwarzania zużytej folii w Zawierciu.
  7. Ewidencja odpadów dla zakładu przetwarzania zużytej folii w Zawierciu.
  8. Zgłoszenie emisji dla zakładu przetwarzania zużytej folii w Zawierciu.