Inwestycje drogowe i sieciowe a ochrona środowiska

Dla inwestycji drogowych i sieciowych przygotowujemy głównie wnioski o decyzje środowiskowe oraz operaty wodnoprawne dla potrzeb uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Nasza praca jest częścią prac inwestycyjnych, gdzie stanowimy podwykonawcę biur projektowych.

 Przykładowe realizacje:

 1. DROSYSTEM Sp. z o.o. Wrocławskie biuro projektów – Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój.

 2. DMK Inżynieria Sp. z o.o. – Decyzja środowiskowa na przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Nowy Świętów.

 3. DMK Inżynieria Sp. z o.o. - Decyzja środowiskowa na przebudowę ul. Leśnej w Częstochowie.

 4. DMK Inżynieria Sp. z o.o. - Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa.

 5. DMK Inżynieria Sp. z o.o. - Decyzja środowiskowa na  budowę łącznika ulic Górnośląska – Śląska.

 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Pozwolenie wodnoprawne dla odwodnienia projektowanej drogi leśnej w gminie Wiśniowa, powiat myślenicki.

 7. Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. – Decyzja środowiskowa dla budowy węzła systemowego sieci ciepłowniczej oraz decyzja wodnoprawna na przejście przez ciek.

 8. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Decyzja środowiskowa dla budowy magistrali wodociągowej.

 9. DMK Inżynieria Sp. z o.o. – Decyzja środowiskowa dla budowy drogi w miejscowości Radzionków (KIP), powiat Tarnowskie Góry.

 10. Pozwolenie wodnoprawne na przejście wodociągiem przez rzekę Stołę dla Progress Projekt z Chorzowa.

 11. Eco-Projekt – Decyzja środowiskowa na przejście wodociągiem przez rzekę.

 12. Biuro Projektowe – Decyzja środowiskowa na przejście kablem światłowodowym pod korytem rzeki.

 13. BUDIMEX S.A. – Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego.
 14.  

  STRABAG Sp. z o.o. – Pozwolenie wodnoprawne na roboty w wodach. Zgłoszenie wodnoprawne na przebudowę rowu.