BDO

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Służę pomocą w zakresie:

  • dokonania wpisu do BDO bądź aktualizacji,
  • prowadzenia ewidencji odpadów,
  • wystawiania kart przekazania odpadów,
  • wykonywania rocznych sprawozdań z gospodarki odpadami,
  • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty produktowej,
  • pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,
  • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty recyklingowej,
  • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty depozytowej.

Zapraszam na konsultacje.

Joanna Stalmach