BDO – sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach

BDO czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami służy do ewidencji i sprawozdawczości  z zakresu wytwarzanych odpadów , wprowadzanych opakowań, czy też wprowadzanych na terytorium kraju opon, olei smarownych, pojazdów, baterii lub akumulatorów czy też sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Naszym zadaniem jest utworzenie sprawozdania do BDO, prowadzenia ewidencji, ale również dokonania analizy czy Państwa działalność wymaga wpisu i prowadzenia konta w systemie BDO. 

Służę pomocą w zakresie:

 • dokonania wpisu do BDO bądź aktualizacji,
 • prowadzenia ewidencji odpadów,
 • wystawiania kart przekazania odpadów,
 • analiza pod kątem konieczności utworzenia konta w BDO
 • wykonywania rocznych sprawozdań z gospodarki odpadami,
 • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty produktowej,
 • pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,
 • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty recyklingowej,
 • wykonywania rocznych sprawozdań z opłaty depozytowej,
 • sprawozdanie zerowe,
 • sprawozdanie za lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Cena za sprawozdanie w BDO 200 zł .

Zapraszam na konsultacje.

Joanna Stalmach