Audyt środowiskowy Due Diligence

Oferuję przeprowadzenie audytu Due Diligence w zakresie ochrony środowiska.

Audyt ma na celu wskazanie kondycji zakładu oraz spółki / firmy w aspekcie wymagań ochrony środowiska oraz ewentualnych nieprawidłowości przed planowanym przejęciem / fuzją, w tym głównie:

  • konieczności posiadania pozwoleń emisyjnych,
  • ważności posiadanych pozwoleń, możliwości ich przeniesienia,
  • ewidencjonowania emisji,
  • określeniem przewidywanych kosztów za korzystanie ze środowiska,

z uwzględnieniem:

  • źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do powietrza,
  • źródeł wytwarzanych ścieków,
  • wytwarzania / przetwarzania / zbierania odpadów,
  • odprowadzania wód opadowych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy aspektów prawnych z zakresu ochrony środowiska w firmach, zakładach, Spółkach o różnym profilu działalności produkcyjnej i usługowej, w tym: przetwarzania odpadów, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa metali, produkcji tworzyw sztucznych, produkcji podzespołów elektronicznych, produkcji materiałów budowlanych, produkcji żywności.

Zapraszam do kontaktu: Joanna Stalmach, tel. 664 133 649

Cennik