Raport o oddziaływaniu – operat środowiskowy

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, tzw. operat środowiskowy, jest de facto wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

To znacznie bardziej złożona dokumentacja określająca wpływ planowanej inwestycji na środowisko. Zawiera ona szczegółową analizę oddziaływania na istniejący stan środowiska tj. powietrza, wody i ziemi oraz na przyrodę i mieszkańców. Dokument ten opiera się na istniejących przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz wiedzy technicznej, pozwalającej umiejętnie określić wielkość planowanej emisji na poszczególne elementy środowiska.

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzania wielu uzgodnień. Moim zamiarem jest wsparcie Państwa inwestycji tak, aby na etapie planowania i projektowania nie wystąpiły żadne przeszkody administracyjne dla jej realizacji.

Niejednokrotnie można uzyskać decyzje środowiskową jedynie na podstawie skróconej formy wniosku tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Raport przygotowuje się na etapie założeń projektowych inwestycji, co nieraz pozwala na dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska, np. przez podniesienie emitora, tak aby planowana emisja zanieczyszczeń gazowych nie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w terenie. W tym sensie raport może stać się narzędziem odpowiedniego doboru rozwiązań technicznych instalacji.

Zapraszam do konsultacji planowanych działań inwestycyjnych:

 1. Cennik – cena od 1100 zł netto – do uzgodnienia.
 2. Harmonogram – od 1 tyg.
 3. Realizacje.

Dla jakich planowanych inwestycji wymagany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko? M.in.:

 • składowisko odpadów
 • elektrownia
 • obróbka metali
 • wytop metali
 • lakiernia
 • wodociąg
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • drogi
 • przetwarzanie odpadów
 • odzysk odpadów
 • produkcja klinkieru
 • rurociag
 • gazociąg
 • lotniska
 • autostrady
 • studnia
 • oczyszczalnia
 • stacja demontażu pojazdów
 • zakład przetwarzania zużytych baterii
 • zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • hodowla drobiu
 • chów trzody