Zakłady produkcyjne i energetyczne a ochrona środowiska

Przykładowe realizacje dla zakładów:

 1. Operat ochrony powietrza dla elektrociepłowni MPEC w Nowym Targu.
 2. Operat ochrony powietrza dla zakładu produkcyjnego krążników do przenośników taśmowych Interkrąż Sp. z o.o.
 3. Operat ochrony powietrza na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji skóry obuwniczej i odzieżowej.
 4. Operat ochrony powietrza na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez zakład produkcji wyrobów metalowych.
 5. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla procesu pultruzji w zakładzie produkcji tworzyw sztucznych.
 6. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy zakładu produkcyjnego bloków z polistyrenu EPS.
 7. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla uruchomienia odlewni ciśnieniowej detali ze stopów aluminium.
 8. Karta informacyjna dla uruchomienia lakierni w zakładzie odlewów żeliwnych.
 9. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Roszczep (powiat wołomiński).
 10. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zadania dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej o w miejscowości Pawłowo (powiat olsztyński).
 11. Karta informacyjna przedsięwzięcia dotycząca zmiany sposobu użytkowania budynku biurowo-usługowego na budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy dla firmy produkcyjnej z Pcimia.
 12. Operat wodnoprawny dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Wkry i wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej.
 13. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z produkcji zdobień odzieży.
 14. Operat wodnoprawny dla odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu Interkrąż Sp. z o.o.  do środowiska.
 15. Operat wodnoprawny dla na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z zakładu Rail Polska Sp. z o.o.
 16. Pozwolenie zintegrowane dla gospodarstwa hodowli drobiu w Łączy.
 17. Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w Zatorze.
 18. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu produkcji wyrobów metalowych.
 19. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu produkcji tworzyw sztucznych.

Ponadto, przygotowujemy dokumenty stanowiące podstawę do wydania przez urząd opinii o braku konieczności decyzji środowiskowej.

Niejednokrotnie przeprowadzamy również audyt środowiskowy zakładu w celu określenia spełnienie przez zakład przepisów ochrony środowiska.