Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

23 stycznia 2016 roku straciły moc pozwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 roku. W praktyce, ważność tracą wszystkie decyzje na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie, które były uzyskane przed styczniem 2013! 

Obecnie nie będą już wymagane zezwolenia na transport odpadów. Nowa ustawa o odpadach z 2013r. wymaga jedynie wpisu podmiotu dokonującego transportu odpadów do rejestru prowadzonego przez marszałka. Rejestr zaczął obowiązywać od 24 stycznia 2018 r.

Współpracuję stale z przedsiębiorcami przetwarzającymi odpady (realizacje)-  w zakresie unormowania prawnego prowadzenia ich działalności:

 • zużytego sprzętu,
 • przetwarzanie kabli z odzyskiem metali,
 • tworzyw sztucznych,

Zezwolenia wymaga również przetwarzanie odpadów m.in.:

 • biodegradowalnych,
 • budowlanych,
 • elektronicznych,
 • gumowych,
 • odzyskiwanie surowców wtórnych,
 • komunalnych,
 • metalowych,
 • medycznych,
 • niebezpiecznych,
 • organicznych,
 • opakowaniowych,
 • poza instalacjami,
 • styropianowych,
 • spożywczych,
 • tekstylnych,
 • wielkogabarytowych,
 • zielonych,
 • z instalacji.

Zapraszam do współpracy – Procedura wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 1. Przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) – od 5 dniCena (cennik) od 1 000 zł netto. 
 2. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie – do 30 dni. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 616 zł.

Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów: cena przygotowania wniosku – 50% ceny; opłata skarbowa – 50%stawki za wydanie decyzji.