Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku:

 • dużych instalacji np. odzysk odpadów opakowaniowych, sortownie odpadów komunalnych, spalarnie odpadów, zakłady demontażu pojazdów,
 • małych instalacji np. kompostowni odpadów zielonych,
 • przetwarzając odpady poza instalacją np. wykorzystując odpady budowlane,
 • w przypadku przygotowania odpadów do ponownego użycia np. regeneracja tonerów do drukarek.

W przypadku odpadów palnych załącznikiem niezbędnym jest operat przeciwpożarowy dla miejsc magazynowania odpadów.

W przypadku odpadów niepalnych należy dołączyć opinię o niepalności odpadów.

Miejsce magazynowania odpadów należy wyposażyć w monitoring wizyjny. W przypadku odpadów palnych obraz z monitoringu w czasie rzeczywistym należy udostępnić WIOŚ.

Zezwolenia wymaga również przetwarzanie odpadów m.in.:

 • biodegradowalnych,
 • budowlanych,
 • elektronicznych,
 • gumowych,
 • odzyskiwanie surowców wtórnych,
 • komunalnych,
 • metalowych,
 • medycznych,
 • niebezpiecznych,
 • organicznych,
 • opakowaniowych,
 • poza instalacjami,
 • styropianowych,
 • spożywczych,
 • tekstylnych,
 • wielkogabarytowych,
 • zielonych,
 • z instalacji.

Zapraszam do współpracy – Procedura wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 1. Przygotowanie wniosku -  zezwolenie na przetwarzanie odpadów cena od 4000 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik 
 2.  Harmonogram pracy – od 2 tyg,
 3. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie – ok. 60 dni. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 616 zł.

Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów: cena przygotowania wniosku – 50% ceny; opłata skarbowa – 50%stawki za wydanie decyzji.