Przetwarzanie i zbieranie odpadów a ochrona środowiska

Dokumentacje są przygotowywane kompleksowo w konsultacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Głównym celem jest analiza zakresu działań przedsiębiorstwa i dostosowanie do obowiązujących przepisów w ujęciu perspektywicznym.

W ostatnich latach przygotowaliśmy następujące realizacje dla naszych klientów:

 1. OKSYMET Sp. z o. o. Sp. j. – Raport ooś oraz wniosek o PZ dla linii technologicznych hydrometalurgicznego i pirometalurgicznego odzysku cynku z odpadów cynkonośnych oraz linii cynkowania ogniowego.
 2. SARIA POLSKA Sp. z o.o. – Wniosek o aktualizację pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt.
 3. SARIA POLSKA Sp. z o.o. – Wniosek o aktualizację  zezwolenia na przetwarzanie przeterminowanych odpadów spożywczych.
 4. EKO-STOK Sp. z o.o. - Wniosek o aktualizację pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej.
 5. GEOMAR RECYCLING Sp. z o.o. – Wniosek o zezwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 6. EURO – BROKER Krzysztof Łukaszczyk – Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (KIP). Wniosek o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów drzewnych.
 7. „MAG-FERUM” Sp. J. – Wniosek o aktualizację pozwolenia zintegrowanego dla strzępiarki złomu.
 8. HidroCast Sp. z o.o. – Wniosek o decyzję środowiskową (KIP) dla odlewni żeliwa i metali wraz z przetwarzaniem złomu. Wniosek o pozwolenie na emisję.
 9. REBONDEX Sp. z o.o. – Wniosek o decyzję środowiskową (KIP) dla przetwarzania odpadów z pianki poliuretanowej.
 10. DTS Sp. z  o.o.  – Wniosek o dostosowanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
 11. Polscrap Sp. z o.o., Nicostal Sp. z o.o. - Wniosek o decyzję środowiskową (KIP) oraz zezwolenie na zbieranie odpadów złomu.
 12. MS RECYKLING - Wniosek o decyzję środowiskową (KIP) oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów kabli.

Ponadto, wspieramy małych przedsiębiorców w uzyskaniu stosownych zezwoleń na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów, w tym skupy złomu, punkty segregowania odzieży używanej, zakłady produkcji regranulatu, zakłady produkcji pelletu, utwardzenie terenu.

Świadczymy również usługi z zakresu wsparcia w obsłudze systemu BDO – ewidencja odpadów, sprawozdania, wnioski, a także dokumentów DPR.