Działalność usługowa a ochrona środowiska

Nasze wybrane realizacje:

  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy pirolitycznego utylizatora odpadów szpitalnych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
  2. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego budowy naziemnego parkingu kubaturowego wraz z infrastrukturą przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku.
  3. Decyzja środowiskowa dla lakierni proszkowej w Urbanowicach (powiat kędzierzyńsko-kozielski).
  4. Decyzja środowiskowa dla budowy lokalu gastronomicznego oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego na obszarze Natura 2000 – PLH 120037 Podkowce w Szczawnicy.
  5. Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej dla TFC Global.
  6. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji kremacyjnej.
  7. Operat wodnoprawny dla budowy urządzenia wodnego tj. systemu skrzynek rozsączających  oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zaplecza infrastruktury sportowej przy Sp. nr 35 w Sosnowcu.
  8. Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej CAR Special.
  9. Pozwolenie wodnoprawne dla wprowadzania ścieków z myjni samochodowej do kanalizacji – różne lokalizacje.

Ponadto, wykonujemy dokumentacje stanowiące podstawę do zgłoszenia instalacji np. stanowisk spawalniczych, obiektów gastronomicznych, lakierni i innych.

Służymy również pomocą w zakresie interpretacji przepisów i określenia zakresu obowiązujących przepisów dla prowadzonej działalności.

Pomagamy przedsiębiorcom również w prowadzeniu prawidłowej ewidencji odpadów oraz przygotowaniu rocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska, KOBIZE oraz BDO.