Cennik

Proponuję Państwu współpracę przede wszystkim w oparciu o interesy Państwa przedsiębiorstwa. Zachęcam do współpracy w dłuższej perspektywie, aby wspólnie określić i dbać o cele środowiskowe w zakładzie z korzyścią dla Państwa firmy. Wystawiamy fakturę VAT.

Lp. OFERTA CENA zł netto Wyjaśnienie
 1 Konsultacja 300-500 Pierwsza konsultacja bezpłatna. Zapraszam do kontaktu! Tel. 664-133-649                  
 2 Analiza formalno-prawna 1500-2500 W cenie: określenie źródeł emisji oraz stanu prawnego względem obowiązujących przepisów ochrony środowiska (gazy i pyły, ścieki, odpady, pobór wody, inne).
 3 Raport oddziaływania na środowisko 5000-20000 W cenie: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 4 Karta informacyjna przedsięwzięcia 4000-6000 W cenie: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 5 Operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne 3000-5000 W cenie: wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 6 Zgłoszenie wodnoprawne 2000-2500 W cenie: zgłoszenie wodnoprawne.
 7 Ocena wodnoprawna 2500-5000 W cenie: wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 8 Pozwolenie zintegrowane 6000-15000 W cenie: wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 9 Pozwolenie na emisję do powietrza 3500-5500 W cenie: wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 10 Zgłoszenie instalacji (emisji z instalacji) 1800-2500 W cenie: formularz zgłoszenia instalacji wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 11 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 4000-6000 W cenie: wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 12 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 4000-6000 W cenie: wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 13 Zezwolenie na zbieranie odpadów 3500-6000 W cenie: wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
 14 Wniosek do BDO 250 W cenie: wniosek
 15 Opłaty środowiskowe, KOBIZE 250-500 W cenie: formularze opłat oraz sprawozdanie KOBIZE za mijający rok. Za większą ilość lat – cena do uzgodnienia.
 16 Ewidencja odpadów 500 W cenie: określenie rodzajów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz sporządzenie dokumentów ewidencji odpadów.
 17 Zbiorcze zestawienie danych o odpadach 200 W cenie: formularz zestawienia za mijający rok. Za większą ilość lat – cena do uzgodnienia.
 18 Opłata produktowa 400 W cenie: formularz opłat za mijający rok. Za większą ilość lat – cena do uzgodnienia.
 19 Zmiana decyzji 50% ceny Cena do negocjacji w zależności od ilości zmian.
 20 Stała obsługa 800 /miesiąc W cenie:

  1. doradztwo,
  2. prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w systemie on-line, przygotowanie zestawienia rocznego o odpadach, rocznych opłat środowiskowych, sprawozdania KOBIZE,
  3. reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli ochrony środowiska WIOŚ
 21 Szkolenie z prowadzenia ewidencji 500/h W cenie: szkolenie w systemie online – w zakresie umiejętności wypełnienia formularzy ewidencji odpadów, rocznego zestawienia o odpadach, formularzy opłat środowiskowych – Skype
22 Szkolenie zewnętrzne branżowe 300 /osoby W cenie: uczestnictwo w szkoleniu dedykowanym określonej branży wytwórczej lub usługowej – zgodnie z harmonogramem szkoleń.

  1. Ewidencja odpadów i emisji oraz opłaty środowiskowe.
  2. Prawidłowa gospodarka odpadami (właściwe magazynowanie odpadów; przekazanie właściwemu odbiorcy).
 23 Szkolenie wewnątrz zakładu 1500 W cenie: przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu dla pracowników:

  1. Ewidencja odpadów i emisji oraz opłaty środowiskowe.
  2. Prawidłowa gospodarka odpadami (właściwe magazynowanie odpadów; przekazanie właściwemu odbiorcy).