Decyzja środowiskowa

Moim celem jest uzyskanie dla Państwa decyzji środowiskowej (DUŚ, decyzja o uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji) bez zbędnych formalności i w jak najkrótszym czasie.

Zapraszam do konsultacji planowanych działań inwestycyjnych:

 1. Cennik – cena od 500 zł netto za przygotowanie wniosku – do uzgodnienia. Koszt rozpatrzenia wniosku w urzędzie to 205 zł.
 2. Harmonogram – od 3 dni realizacji wniosku + Procedura w urzędzie do 2 miesięcy.
 3. Realizacje.

Dla jakich planowanych inwestycji potrzebna jest decyzja środowiskowa? M.in.:

 • wycinka drzew
 • centrum handlowe
 • drukarnia
 • stacja paliw
 • parking
 • elektrownia wiatrowa
 • gazociąg
 • galwanizernia
 • hotel
 • hala magazynowa
 • hodowla
 • hala produkycjna
 • lakiernia
 • myjnia samochodowa
 • zmiana lasu na użytek rolny
 • stok narciarski
 • oczyszczalnia ściekow
 • osrodek wypoczynkowy
 • osiedle
 • remont drogi
 • przebudowa drogi
 • rekultywacja
 • gospodarka odpadami
 • przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • odzysk metali
 • ferma drobiu
 • skup złomu
 • zbieranie odpadów
 • tartak
 • tuczarnia
 • turbina wiatrowa
 • ubojnia
 • zalesienie
 • warsztat samochodowy
 • stacja paliw
 • stolarnia
 • składowisko odpadów
 • elektrownia
 • obróbka metali
 • wytop metali
 • lakiernia
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • przetwarzanie odpadów
 • odzysk odpadów
 • produkcja klinkieru
 • rurociag
 • gazociąg
 • lotniska
 • autostrady
 • drogi
 • wodociąg
 • studnia
 • oczyszczalnia
 • stacja demontażu pojazdów
 • zakład przetwarzania zużytych baterii
 • zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • hodowla drobiu
 • chów trzody

Na skróty:

 1. O decyzję można wystąpić nie będąc właścicielem posesji.
 2. Na etapie projektu warto ocenić wielkość emisji, sposób odprowadzania ścieków, inne możliwe uciążliwości dla środowiska.
 3. Teren ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji.

Uzyskanie decyzji środowiskowej pozostaje formalnością w przypadku, kiedy planujemy inwestycję w terenie gdzie nie ma przeciwwskazań oraz planowana wielkość emisji nie przekracza wartości dopuszczalnych. Żeby to wykazać przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko (bądź jego skrócony opis – karta informacyjna przedsięwzięcia).

Wniosek rozpatruje najczęściej urząd gminy bądź w większych sprawach – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sprawami gruntowymi zajmuje się starosta, lasami – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Na stronach urzędów często są podpowiedzi jak przygotować wniosek (raport o oddziaływaniu na środowisko bądź karta informacyjna przedsięwzięcia). W przypadku wątpliwości proponuje kontakt www.joanna-stalmach.pl.

O decyzję można wystąpić nie będąc właścicielem posesji – tzn. w celu zbadania sprawy, czy można w tym miejscu w ogóle prowadzić tego typu działalność. Więc zanim zostanie podpisana umowa o wynajem terenu np. na skup surowców wtórnych, najpierw można złożyć wniosek o decyzję środowiskową (w tym przypadku wniosek skrócony) i dowiedzieć się czy nie ma ku temu przeciwwskazań formalnych.

Niejednokrotnie na etapie projektu warto ocenić wielkość emisji z planowanej instalacji w stosunku do wartości dopuszczalnych i ewentualnie zweryfikować elementy projektu, co jest znacznie prostsze niż przebudowa już gotowej instalacji. Jeśli analiza projektu wykaże ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń do powietrza, można zaprojektować wyższy emitor o innej charakterystyce, bądź doprojektować urządzenia oczyszczające gazy. Na etapie projektowania warto określić odbiornik ścieków, w tym wód opadowych, wraz z analizą możliwości przejęcia ścieków i uzyskania stosownych uzgodnień z właścicielami okolicznych posesji. Proponuję również analizę efektywnej gospodarki odpadami poprzez zaplanowanie wewnętrznego wykorzystania odpadów, bądź znalezienia korzystnych finansowo odbiorców.

Teren ochrony przyrody np. park bądź jego sąsiedztwo zawęża ilość dopuszczonych inwestycji lecz ich nie wyklucza. Dlatego należy umiejętnie odszukać warunki dopuszczające inwestycję w stosownych dokumentach tj. planach ochrony przyrody, lokalnych programach ochrony środowiska, programach gospodarki odpadami, strategiach oraz planach zagospodarowania terenu. Niosą one bardzo dużo informacji dla zainteresowanych inwestorów. Jeśli dostosujemy planowaną inwestycję w zakresie emisyjnym do wymogów tych dokumentów to wówczas jest możliwość na zezwolenie działalności. Np w otulinie parku narodowego będzie można wybudować gospodarstwo związane z pszczelarstwem itd.

Zapraszam do konsultacji planowanych działań inwestycyjnych.