O mnie

Joanna StalmachSama o sobie: inicjator, koordynator, badacz

Wspieram działania inwestycyjne – poprzez analizę prawną zamierzeń oraz wymagane konsultacje społeczne.

Przeprowadzam audyty środowiskowe – poszukuję rozwiązań korzystnych dla klienta w zakresie ewidencji emisji oraz gospodarki odpadami.

Realizuję ekspertyzy - dostosowuję planowane inwestycje oraz istniejące instalacje do przepisów ochrony środowiska, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wdrożenie dokumentów ewidencji emisji i sprawozdawczości.

Poszukuję korzystnych rozwiązań – poprzez współpracę ze specjalistami: inżynierami urządzeń ochrony środowiska, akustykami, dendrologami, hydrologami.

Pracuję:

  • samodzielnie – realizuję ekspertyzy,
  • w zespole projektowym – wspieram projekt wiedzą techniczną i prawną,
  • z technologami produkcji – dostosowuję produkcję do wymogów prawnych ochrony środowiska.

Proponuję Państwu współpracę przede wszystkim w oparciu o interesy Państwa przedsiębiorstwa! Zapewniam o swojej poufności i lojalności!

Moje doświadczenie uczy, że jednorazowe usługa przygotowania wniosku na Państwa potrzeby, nie przyniesie takich korzyści jak współpraca w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego zachęcam, aby wspólnie dbać o cele środowiskowe z korzyścią dla Państwa firmy.

Zapraszam do kontaktu! 

tel. +48 664 133 649
email: audyty.srodowiskowe@joanna-stalmach.pl
skype: joanna.stalmach
www.linkedin.com/in/joanna-stalmach-a98ba1143/
www.goldenline.pl/joanna-stalmach/

Dane firmy: Joanna Stalmach – Ochrona Środowiska
ul. Solidarności 12a, Myślenice, Małopolska
NIP: 681-182-80-84