O mnie

Joanna StalmachWspieram działania inwestycyjne – poprzez analizę prawną zamierzeń oraz wymagane konsultacje społeczne.

Przeprowadzam audyty środowiskowe – poszukuję rozwiązań korzystnych dla klienta w zakresie ewidencji emisji oraz gospodarki odpadami.

Realizuję ekspertyzy - dostosowuję planowane inwestycje oraz istniejące instalacje do przepisów ochrony środowiska, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wdrożenie dokumentów ewidencji emisji i sprawozdawczości.

Poszukuję korzystnych rozwiązań – poprzez współpracę ze specjalistami: inżynierami urządzeń ochrony środowiska, akustykami, dendrologami, hydrologami.

Pracuję:

  • samodzielnie – realizuję dokumentacje do uzgodnień środowiskowych,
  • w zespole projektowym – wspieram projekt wiedzą techniczną i prawną,
  • z technologami produkcji – dostosowuję produkcję do wymogów prawnych ochrony środowiska.

Proponuję Państwu współpracę przede wszystkim w oparciu o interesy Państwa przedsiębiorstwa! Zapewniam o swojej poufności i lojalności!

Moje doświadczenie pokazuje, że jednorazowa usługa przygotowania wniosku na Państwa potrzeby, przynosi w efekcie długotrwałą współpracę w zakresie innych korzyści dla Państwa firmy.

 

 

Zapraszam do kontaktu! 

tel. +48 664 133 649
email: audyty.srodowiskowe@gmail.com