Szkolenia

 Zakres proponowanych szkoleń:

  • ewidencja odpadów – prawidłowy sposób  magazynowania odpadów, właściwe przekazywanie odpadów, umiejętności wypełniania dokumentów w systemie BDO, harmonogram wypełniania dokumentów, harmonogram składania dokumentów
  • opłaty środowiskowe, KOBIZE – prawidłowy sposób ewidencjonowania emisji, umiejętności wypełniania dokumentów, harmonogram wypełniania dokumentów, harmonogram składania dokumentów,
  • opłata produktowa - prawidłowy sposób ewidencjonowania emisji, umiejętności wypełniania dokumentów, harmonogram wypełniania dokumentów, harmonogram składania dokumentów,
  • inne – w zależności od specyfiki zakładu.

Proponowana forma szkolenia:

  1. Szkolenie w systemie online – cena od 500 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik
  2. Usługa szkolenia na terenie zakładu dla określonej grupy pracowników – cena 2500 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik