Księgowość z ochroną środowiska

Drodzy Państwo,

proponuję współpracę z myślą o Pańskich podatnikach. Zapewne będą czuli się oni jeszcze bardziej zadbani, gdy za Państwa pośrednictwem, będą mogli rozliczyć również zobowiązania z ochrony środowiska:

 1. roczne zestawienie o rodzajach i ilości  wytwarzanych odpadów - zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,843668.htm
 2. opłaty za korzystanie ze środowiska - Opłaty za korzystanie ze środowiska – zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html

Trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy przeszli kontrolę inspekcji ochrony środowiska WIOŚ bądź Urzędu Marszałkowskiego i mają kilkuletnie zaległości. Niejednokrotnie zwracali się oni o pomoc do swoich zaufanych biur księgowych. Stąd pomysł, aby zapewnić podatnikom możliwość rozliczenia zestawień i kosztów środowiskowych za pośrednictwem ich biura podatkowego.

Korzyści ze współpracy:

 1. Zadowolenie i satysfakcja klientów – proste i tanie rozwiązanie na rozliczenie zobowiązań z ochrony środowiska,

 2. Zwiększona konkurencyjność – szersza oferta w stosunku do innych biur. Proponuję zamieścić informacje o współpracy na stronie internetowej.

 3. Zwiększenie wiarygodności – podniesienie kompetencji biura.

 4. Zwiększenie zaufania klientów – proponuję podpisać stosowną umowę o współpracy.

Oferta cenowa:

 1. Jednorazowe zlecenie:

  • 250 zł brutto – opłata jednorazowa za wykonanie zestawień środowiskowych dla jednego podatnika,

  • 200 zł brutto – dla jednego podatnika, kiedy ilość zleceń przekroczy 4.

 2. Stała obsługa Państwa biura:

  • 250 zł brutto – stała opłata miesięczna – bez względu na ilość wykonanych zestawień środowiskowych.

Wykonanie rocznych zestawień o odpadach oraz opłat środowiskowych wymagałoby:

 1. Przekazania mi informacji o swoim podatniku, który jest zainteresowany rozliczeniem rocznych kosztów środowiskowych oraz odpadów.

 2. Przekazania mi danych, którymi dysponujecie: NIP podatnika, dane z faktur np. zużycie paliw.

 3. Przesłania mi wypełnionego przez podatnika kwestionariusza – poniżej – lub sama skontaktuję się z podatnikiem i uzupełnię informacje w kwestionariuszu.

 4. Prześlę klientowi i Państwu przygotowane zestawienia – można je będzie przechowywać razem z rocznymi zeznaniami podatkowymi.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wymiany informacji o podatniku zostaną określone w umowie.

Zapraszam do współpracy. Kontakt tel. 664-133-649

Przykład kwestionariusza na cele zestawień środowiskowych:

Nazwa podatnika

 

NIP podatnika

 

Podpis podatnika

 
 1. Dane o wytwarzanych odpadach

Czy podatnik segreguje odpady?

Tak/Nie

Czy posiada karty przekazania odpadów?

Tak/Nie

Karty ewidencji odpadów

Karty przekazania odpadów

Ksero lub skan kart ewidencji odpadów lub jeśli brak to kart przekazania odpadów

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy podatnik posiada pojazdy zarejestrowane na działalność?

Tak/Nie

Roczna ilość zakupionego paliwa np. benzyna/olej napędowy/gaz/węgiel/inny

Ilość paliwa

Zaopatrzenie zakładu w wodę

z wodociągu / ujęcia / brak

Odprowadzanie ścieków

przyłączenie do kanalizacji / odprowadzanie do środowiska / brak

Czy zakład posiada parking?

Wielkość powierzchni parkingu