Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO – i co z tym?

baza-bdo-i-co-z-tym

Aby sprawy stały się bardziej jasne, proponuję następujące podejście:

  • określić zakres obowiązków dla firmy, zgodnie z informacjami, kogo obowiązki dotyczą – poniżej, a następnie:
  • określić zakres wniosku o wpis do rejestru – poniżej, poniżej.

Staram się ułatwić Państwu wyjaśniając kluczowe pojęcia.

Zgodnie z tym:

Read more