Analiza lokalizacji

Przed podjęciem decyzji o wynajęciu/zakupie terenu pod inwestycję, warto przeanalizować: “Czy planowana inwestycja może znajdować się w wybranym terenie?”  Ograniczenia mogą wynikać z:

  • zakazów/nakazów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • występowania form ochrony środowiska,
  • występowania pośredniej bądź bezpośredniej ochrony ujęcia wody podziemnej bądź powierzchniowej,
  • występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń – tzw tło zanieczyszczeń w powietrzu,
  • zakazów/nakazów związanych z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód podziemnych bądź powierzchniowych,
  • występowaniem terenów ochrony akustycznej.