Co warto sprawdzić przed kupnem nieruchomości

Przed podjęciem decyzji o wynajęciu/zakupie terenu pod inwestycję, warto przeanalizować, czy planowana inwestycja może znajdować się w tym terenie, czy nie istnieją ograniczenia. Ograniczenia takie mogą wynikać z:

  • zakazów/nakazów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • występowania form ochrony środowiska,
  • występowania pośredniej bądź bezpośredniej ochrony ujęcia wody podziemnej bądź powierzchniowej,
  • występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń – tzw tło zanieczyszczeń w powietrzu,
  • zakazów/nakazów związanych z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód podziemnych bądź powierzchniowych,
  • występowaniem terenów ochrony akustycznej.

Oferuję przygotowanie analizy lokalizacyjnej planowanej inwestycji.

Zapraszam do konsultacji

Joanna Stalmach tel. 664 133 649