Uzyskanie utraty statusu odpadów

Uzyskamy dla Państwa utratę statusu odpadów.

Określone rodzaje odpadów, po poddaniu procesowi odzysku, w tym recyklingu, i po spełnieniu określonych przesłanek, przestają być odpadami.

Współpracujemy z laboratoriami, których ATESTY pozwalają na określenie przydatności i spełnienie wymagań technicznych dla zastosowania do konkretnych celów produktów, które są wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów.

Utrata statusu odpadów jest możliwa poprzez wykazanie, że na skutek poddania ich odzyskowi spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

  • przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
  • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
  • dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
  • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

Zapraszam do konsultacji

Joanna Stalmach