Producenci maszyn i instalacji do przetwarzania odpadów

Usługi dla producentów lub sprzedawców instalacji  i maszyn do przetwarzania odpadów:

Jeżeli planują Państwo wytwarzać lub handlować  instalacjami przeznaczonymi do przetwarzania odpadów lub już prowadzicie działalność w tym zakresie, na Państwa zlecenie pomożemy znaleźć klientów i odbiorców tych instalacji.

Zapraszam do podjęcia współpracy!