Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia to analiza oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w skrócie KIP) jest dokumentem, który należy złożyć w urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wymienionych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Karta informacyjna przedsięwzięcia przygotowana w sposób wyczerpujący, jest niejednokrotnie dokumentem wystarczającym do wydania przez urząd decyzji środowiskowejPrzygotowana właściwie, skraca czas do wydania decyzji i zmniejsza koszty.

Dokument sporządza się na podstawie założeń technologicznych i technicznych planowanej inwestycji oraz warunków lokalizacyjnych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) zawiera dane dotyczące m.in.:

- lokalizacji przedsięwzięcia, cechy i skali planowanego przedsięwzięcia

- powierzchni planowanego przedsięwzięcia

- rodzaju technologii

- wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

- rozwiązań mających na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko

 

Zapraszam do konsultacji planowanych inwestycji:

 1. Przygotowanie dokumentacji – Karta informacyjna przedsięwzięcia cena od 5000 zł. Szczegóły w zakładce Cennik .
 2. Harmonogram – od 1 miesiąca.
 3. Realizacje.

Kiedy potrzebna jest karta informacji przedsięwzięcia? M.in.:

 • warsztat samochodowy
 • stacja paliw
 • wycinka drzew
 • hodowla drobiu
 • droga
 • centrum handlowe
 • parking
 • elektrownia wiatrowa
 • gazociąg
 • galwanizernia
 • hotel
 • hala magazynowa
 • hodowla
 • hala produkcyjna
 • lakiernia
 • myjnia samochodowa
 • zmiana lasu na użytek rolny
 • stok narciarski
 • oczyszczalnia ścieków
 • ośrodek wypoczynkowy
 • osiedle
 • remont drogi
 • przebudowa drogi
 • rekultywacja
 • gospodarka odpadami
 • przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • odzysk metali
 • ferma drobiu
 • skup złomu
 • zbieranie odpadów
 • tartak
 • tuczarnia
 • turbina wiatrowa
 • ubojnia usuniecie drzew
 • zalesienie
 • stolarnia