Zgłoszenie instalacji

Czy posiadacie Państwo instalacje wymagające zgłoszenia emisji?

Instalacje nie wymagające pozwolenia a wymagające zgłoszenia m.in:

 • kotłownie i urządzenia technologiczne opalane paliwem:
  • kotłownia gazowa moc 1 MW <moc> 15 MW
  • kotłownia węglowa moc 1 MW <moc> 5 MW
  • urządzenia gazowe i węglowe np. kuchenka o mocy >0,5 MW
 • przydomowa oczyszczalnia do 5m3/dobę,
 • gastronomia – punkt przystosowany do obsługi powyżej 500 osób/dobę,
 • suszenie owoców, warzyw, innych – wydajność powyżej 30 Mg/h,
 • hodowla zwierząt poniżej 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych),
 • chów zwierząt, poniżej 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych),
 • magazyn owoców, warzyw innych w ilości od 50 Mg,
 • magazyn materiałów sypkich: silos, zbiornik < 50 m3,
 • spawanie: 1-3 stanowiska spawalnicze,
 • inne urządzenia technologiczne odprowadzające pyły i gazy do powietrza,
 • stacja paliw,
 • wentylacja mechaniczna hali przemysłowej,
 • Instalacje elektroenergetyczne:
  • stacja elektroenergetyczna, transformator
  • linia napowietrzna 110 kV i więcej,
  • antena i inne instalacje radiokomunikacyjne o mocy powyżej 15W.

W przypadku wątpliwości: zapraszam do współpracy – konsultacja: tel 664-133-649.

Procedura dokonania wymaganego zgłoszenia:

 1. Przygotowanie formularza zgłoszenia (harmonogram pracy) – od 2 tygCena od 3000 zł, więcej informacji w zakładce cennik
 2. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie – do 30 dni. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 120 zł.

Zmiana zezwolenia: cena przygotowania wniosku – 50% ceny; opłata skarbowa – 50%stawki za rozpatrzenie zgłoszenia.