Opłaty za korzystanie ze środowiska

Rozliczmy Państwa roczne koszty środowiskowe!

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza – warto jednocześnie przygotować sprawozdanie do KOBIZE.

Opłaty środowiskowe są to najczęściej niewielkie kwoty, a te najniższe podlegają zwolnieniu z wpłat. Kontrola obejmuje 5 lat wstecz. Za emisję zanieczyszczeń bez pozwolenia, jeśli jest ono wymagane, naliczane są kary +500%.

Kto płaci? Praktycznie każdy – m.in. za:

 • samochód zarejestrowany na firmę,
 • maszyny zarejestrowane na firmę: koparki, wózki widłowe
 • kotłownie,
 • urządzenia grzewcze, nagrzewnice itp.,
 • kuchnie gazowe,
 • procesy produkcyjne prowadzone w wysokich temperaturach np. wtryskarki tworzyw sztucznych,
 • lakiernie,
 • stanowiska spawalnicze,
 • stanowiska obróbki mechanicznej tworzyw, metali, drewna, płyt,
 • stacje paliw,
 • hodowla drobiu,chów trzody,
 • odprowadzanie ścieków,
 • pobór wody,
 • składowanie odpadów,
 • inne.

Cena usługi – cena za sprawozdanie od 200 zł (cennik).

Proszę nie zapomnieć o ewidencji odpadów oraz rocznym zestawieniu o wytwarzanych i przetwarzanych odpadach.

W przypadku dokonania wymaganego zgłoszenia emisji bądź posiadania przez zakład pozwolenia na emisję, opłaty można rozliczyć na podstawie wskaźników emisji tam ujętych. W pozostałych przypadkach pomogę Państwu określić wskaźniki emisji.