Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wymagane dla planowanego miejsca zbierania odpadów.

W przypadku odpadów palnych załącznikiem niezbędnym jest operat przeciwpożarowy dla miejsc magazynowania odpadów.

W przypadku odpadów niepalnych należy dołączyć opinię o niepalności odpadów.

Miejsce magazynowania odpadów należy wyposażyć w monitoring wizyjny. W przypadku odpadów palnych obraz z monitoringu w czasie rzeczywistym należy udostępnić WIOŚ.

Zapraszam do współpracy – Procedura wydania zezwolenia na zbieranie odpadów:

  1. Przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) – od 2 tyg,
  2. Wniosek o pozwolenie na zbieranie opadów cena od 3500 zł, więcej szczegółów w zakładccennik 
  3. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie – ok 60 dni. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 616 zł.

Zmiana zezwolenia: cena przygotowania wniosku – 50% ceny; opłata skarbowa – 50%stawki za wydanie decyzji.