Zezwolenie na zbieranie odpadów

Od 23 stycznia 2016 roku pozwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie wydane na podstawie ustawy o odpadach z 2001 roku straciły ważność. W praktyce, ważność tracą wszystkie decyzje na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie, które były uzyskane przed styczniem 2013! 

Obecnie nie będą już wymagane zezwolenia na transport odpadów. Nowa ustawa o odpadach z 2013r. wymaga jedynie wpisu podmiotu dokonującego transportu odpadów do rejestru prowadzonego przez marszałka. Jednakże rejestr ten jeszcze nie powstał i ma to nastąpić do 24 stycznia 2018 r. ”Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowe” – co oznacza w praktyce, że do tego czasu należy uzyskać decyzję na transport wydaną na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r.

Zapraszam do współpracy – Procedura wydania zezwolenia na zbieranie odpadów:

  1. Przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) – od 3 dniCena (cennik) od 500 zł netto. 
  2. Rozpatrywanie wniosku w urzędzie – do 30 dni. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 616 zł.

Zmiana zezwolenia: cena przygotowania wniosku – 50% ceny; opłata skarbowa – 50%stawki za wydanie decyzji.