Ewidencja odpadów

Oferuję wsparcie przy:

  • określeniu, czy prowadzenie ewidencji jest wymagane – część wytwórców odpadów jest zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów,
  • określeniu zakresu prowadzenia ewidencji odpadów,
  • pomoc przy dokonaniu wpisu do BDO,
  • pomoc w prowadzeniu ewidencji odpadów w systemie BDO,
  • pomoc w przygotowaniu rocznego zestawienia w systemie BDO.

Cena usługi 200 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik