Ewidencja odpadów

Proponuję artykuł: Jak odpowiedzieć na pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie odpadów - czyli, jak rozliczyć na koniec roku wytwarzane odpady.

Praktycznie każdy przedsiębiorca wytwarza odpady: biurowe: tonery, papier, kartony, opakowania; produkcyjne: opakowania, odpady poprodukcyjne, produkty odrzucone niespełniające norm, surowce nienadające się do wykorzystania, . Obliguje to Państwa do prowadzenia ewidencji odpadów:

  1. karta ewidencji odpadu – dla każdego rodzaju odpadu osobno,
  2. karta przekazania odpadów – dla każdej operacji odbioru masy odpadów przez firmę zewnętrzną.

Wzory formularzy: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001973. Należy pamiętać:

  1. Obowiązkowo należy prowadzić selektywne magazynowanie odpadów.
  2. Pojemnik na odpady powinien być opisany - kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów.
  3. Odpady można przekazywać jedynie firmie, która posiada uprawnienia do odbioru odpadów danego rodzaju – posiada zezwolenie na transport i zbieranie odpadów tego rodzaju.

Cena usługi (cennik) przygotowania kart ewidencji i przekazania odpadów:

  • jednorazowo – koszt od 200 zł, bądź
  • szkolenie online przez skype 200 zł/h - samodzielne wykonanie dokumentów z moją pomocą.

Na podstawie ewidencji odpadów należy przygotować roczne zestawienie o odpadach.