KOBIZE

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wysyłania raportu KOBIZE.  Celem raportowania do KOBIZE jest zdobycie danych o aktualnych emisjach różnych zanieczyszczeń w kraju, tworzenie opracowań środowiskowych, raportowanie o wynikach do Unii Europejskiej i wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Kto musi składać raport KOBIZE?

Podmiot posiadający kotłownie zakładową, zarejestrowane samochody na firmę, instalacje lub procesy powodujące emisje, powinien taki raport składać raz do roku (do końca lutego za rok poprzedni). Jeśli macie Państwo wątpliwość lub pytania, czy Wasza działalność powinna być zarejestrowana w bazie KOBIZE, zapraszam do kontaktu.

Przygotuję dla Państwa raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pomogę również  w założeniu konta oraz w sporządzeniu  zaległych raportów. Obsługujemy firmy z całego kraju.

Raport  KOBIZE cena standardowa 200 zł, w przypadku istnienia źródeł technologicznych – 500 zł.