Pozwolenie zintegrowane

We współpracy z Państwa pracownikami oraz w oparciu o znajomość technologii, przygotuję dla Państwa właściwy wniosek o pozwolenie zintegrowane dla zakładu.

Co to jest pozwolenie zintegrowane: Pozwolenie zintegrowane jest sumą wszystkich możliwych oddziaływań zakładu na środowisko, jest dokumentacją zawierającą szczegółową analizę źródeł zanieczyszczeń z instalacji oraz pozostałych źródeł zakładu. Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza uwzględnia wszystkie źródła zanieczyszczeń, ich czas pracy oraz wielkość emisji, a także warunki lokalizacji zakładu.

Analiza będzie przeprowadzona za pomocą odpowiedniego oprogramowania (OPERAT FB) oraz doświadczenia i wiedzy osób realizujących wyznaczone przez Państwa zadanie (specjaliści z poszczególnych komponentów ochrony środowiska).

Kiedy wymagane:

 • browar,
 • biogazownie,
 • bydło,
 • ciepłownia,
 • ocynkownia,
 • ferma drobiu,
 • ferma trzody chlewnej,
 • elektrociepłownia,
 • elektrownia,
 • ferma,
 • gorzelnia,
 • huta szkła,
 • hodowla drobiu,
 • spalarnia odpadów,
 • składowiska odpadów,
 • trzoda chlewna,
 • ubojnia,
 • odpady – przetwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Procedura wydania pozwolenia zintegrowanego:

 1. przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) - od 3 tyg.
 2. rozpatrywanie wniosku w urzędzie - do 6 miesięcy.

Koszt uzyskania pozwolenia zintegrowanego:

 1. Przygotowanie wniosku  pozwolenie zintegrowane cena od 9000 zł, więcej szczegółów w zakładce cennik
 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 2011 zł (ale 506 zł dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, oraz działalności wytwórczej w rolnictwie),
 3. Opłata rejestracyjna – w zależności od skali prowadzonej działalności.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego - koszt zmiany: cena przygotowania wniosku - do uzgodnienia; opłata skarbowa - 50%stawki za wydanie decyzji.

Moje realizacje. Konsultacje: Tel. 664-133-649.