Opłata recyklingowa – sprzedaż detaliczna – reklamówki – BDO

Zmiany przepisów w zakresie opłaty recyklingowej! 

Opłatę recyklingową pobierają Państwo od klientów w wysokości 0,20 zł za szt reklamówki z tworzywa sztucznego. (Opłacie nie podlegają jedynie foliówki o grubości poniżej 15 mikrometrów).

W związku ze zmianami przepisów, należy:

1. Dokonać wpisu do BDO do dnia 31 grudnia 2019 (kto jeszcze wpisu nie posiada) – wniosek dostępny na stronie www.malopolska.pl/rejestr po prawej stronie: Formularz rejestrowy – jednostki handlowe, opłata recyklingowa; Po złożeniu wniosku otrzymacie Państwo nadany nr BDO, należy się zalogować w systemie on-line

2. Prowadzić ewidencję ilości sprzedanych reklamówek z tworzywa sztucznego i przygotować zestawienie: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które składane będzie po raz pierwszy za rok 2019, do 15 marca 2019 r.

3. Pobierać opłatę recyklingową od klientów 0,20 zł za szt reklamówki z tworzywa sztucznego – Pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale (za 2019 rocznie), w którym została pobrana – konto Nr 73 1020 2892 0000 5502 0691 8876

4. Po 1 stycznia 2020 r. należy dokonać aktualizacji wpisu BDO w zakresie opłaty recyklingowej (obecnie wnioski o wpis BDO nie przewidują takiej pozycji ;) )

Joanna Stalmach tel. 664-133-649