Pozwolenie na emisję do powietrza

Wniosek o pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza jest przygotowany w oparciu o dane na temat źródeł emisji, w tym parametrów technicznych emitorów i wielkości emisji określanej na podstawie danych technologicznych. Analiza wykonywana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania (OPERAT FB) i stanowi informacje o braku ponadnormatywnych stężeń substancji w stosunku do wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu.

Pozwolenie na emisję jest wymagane jeśli spełnione są warunki:

  1. przedsiębiorca posiada instalację,
  2. gazy odprowadzane są w sposób wymuszony na zewnątrz (wentylator),
  3. rodzaj odprowadzanych zanieczyszczeń znajduje się w grupie zanieczyszczeń określonych przepisami (standardowo – tak),
  4. analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazała, że emisja przekracza 10% wartości normatywnych stężeń zanieczyszczeń.

W innych przypadkach wymagane jest dokonanie zgłoszenia emisji z instalacji. Przygotuję dla Państwa analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, która będzie podstawą do dokonania zgłoszenia instalacji bądź złożenia wniosku o pozwolenie na emisję.

Bez wymaganego pozwolenia na emisję nie będziecie mieć Państwo możliwości uiszczania w sposób właściwy opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska są nieznaczne w przypadku posiadania pozwolenia, w innym razie są podwyższone o 500%.

Proponuję współpracę również w zakresie przygotowana wymaganych dokumentów ewidencji emisji oraz opłat środowiskowych.

Praktycznie każdy przedsiębiorca wprowadza emisję do powietrza – użytkując samochód zarejestrowany na firmę, ogrzewając pomieszczenia kotłem, posiadając urządzenia technologiczne. Obliguje to Państwa do ponoszenia kosztów za korzystanie ze środowiska.

Procedura wydania pozwolenia na emisję:

  1. przygotowanie wniosku (harmonogram pracy) - od 2 tyg.,
  2. rozpatrywanie wniosku w urzędzie - do 30 dni.

Koszt uzyskania pozwolenia:

  1. Przygotowanie wniosku – pozwolenie na emisje cena od 6000 zł, więcej szczegółów w zakładce (cennik).
  2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w urzędzie - 506 zł. (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

Zmiana pozwolenia - koszt zmiany: cena przygotowania wniosku - do uzgodnienia; opłata skarbowa - 50%stawki za wydanie decyzji.