Pozwolenie

Jeśli Twoja inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia, zróbmy to! 

Bez wymaganego pozwolenia nie będziecie mieć Państwo możliwości uiszczania w sposób właściwy opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska są nieznaczne w przypadku posiadania pozwolenia, w innym razie są podwyższone o 500%.

Pozwolenie na emisję jest wydawane na podstawie wniosku określającego emisję zakładu oraz jej wpływ na środowisko. Decyzja, na podstawie wniosku, określa graniczne wartości emisji dla zakładu, przy których zachowane są standardy jakości środowiska.

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem oraz wykonanymi przeze mnie realizacjami wniosków.