Gastronomia – BDO

Wydawanie posiłków i napojów w kubeczkach i pudełkach obliguje do wpisu w BDO (rejestr prowadzony przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę firmy) i składania rocznego sprawozdania w BDO z zakresu:
1. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach z podziałem na rodzaje (tworzywa sztuczne, papier i kartony, inne) – chodzi o opakowania, które są używane do pakowania posiłków najczęściej posiłków “na wynos”. Tutaj należy obliczyć opłatę produktową za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek ze względu na masę opakowań podawaną wagowo. Obowiązek ten może przejąć organizacja odzysku. Dodatkowym obowiązkiem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej bądź uiszczenie opłaty za kampanię edukacyjną – ten obowiązek również może przejąć organizacja odzysku.
2. wydawanie napojów bądź posiłków w kubkach czy pojemnikach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - ten drugi obowiązek nastał od 24 maja 2023 – należy zliczyć kubki i pudełka z tworzyw sztucznych w sztukach wydanych w okresie 24 maja 2023 do 31 grudnia 2023, i podać w sprawozdaniu w BDO za rok 2023.
Od 01.01.2024 należy przy wydawaniu napojów bądź posiłku w kubkach bądź pojemnikach z tworzywa sztucznego doliczać opłatę 0,20 zł do kubka, 0,25 zł do pudełka, która, w dalszej kolejności, będzie odprowadzona do Urzędu Marszałkowskiego.
Podsumowując, pkt 1 dotyczy wszystkich opakowań, pkt 2 drugi dotyczy kubków i pudełek jednorazowych z tworzyw sztucznych. Kubeczki papierowe, które są wyścielone wewnątrz folią np. żeby kawa nie przeciekła, również traktujemy jako kubki z tworzywa sztucznego.
Joanna Stalmach te. 664 133 649