Gastronomia – BDO

gastronomia-sprawozdanie-bdo
Wydawanie posiłków i napojów w kubeczkach i pudełkach obliguje do wpisu w BDO (rejestr prowadzony przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę firmy) i składania rocznego sprawozdania w BDO z zakresu:
1. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach z podziałem na rodzaje (tworzywa sztuczne, papier i kartony, inne) – chodzi o opakowania, które są używane do pakowania posiłków najczęściej posiłków “na wynos”. Tutaj należy obliczyć opłatę produktową za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek ze względu na masę opakowań podawaną wagowo. Obowiązek ten może przejąć organizacja odzysku. Dodatkowym obowiązkiem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej bądź uiszczenie opłaty za kampanię edukacyjną – ten obowiązek również może przejąć organizacja odzysku.
2. wydawanie napojów bądź posiłków w kubkach czy pojemnikach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych … Read more