Opłata konsumencka – kubki lub pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – wdrożenie SUP (Dyrektywa Plastikowa))

Prowadzisz jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferujesz kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakujesz napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego).

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać przepisy związane z pobieraniem i odprowadzaniem opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego. Aktualne stawki na 2024 rok to 0,20 zł oraz 0,25 zł za jedną sztukę kubków lub pojemników (pudełek). Potocznie opłata ta nazywana jest opłatą konsumencką lub podatkiem od plastiku.

Ewidencja produktów i opakowań jednorazowych w gastronomii i handlu oraz sprawozdawczość w systemie BDO

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (ewidencjonowanie w sztukach) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania (po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane za 2023 rok do 15 marca 2024 roku).

Opakowania alternatywne w gastronomii i handlu

Od 1 lipca 2024 r. jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) mają obowiązek zapewnić dostępność opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, alternatywnych do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, lub dostępność w sprzedaży produktów i opakowań wielokrotnego użytku.

Joanna Stalmach tel 664133649