Konkluzje BAT i zmiana pozwolenia zintegrowanego

Konieczność dostosowania posiadanego pozwolenia zintegrowanego jest podyktowana decyzjami wykonawczymi komisji UE ustanawiającymi konkluzje dotyczące najlepszych dostęnych technik BAT.

W odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonego chowu drobiu lub świń, są spełnione:

- wymagania związane z poziomami emisji substancji do powietrza,

- prawidłowe stosowanie metod ograniczania emisji amoniaku, pyłu i odorów,

- prawidłowy system zarządzania środowiskowego – zarządzanie zapachami i hałasem

W odniesieniu do sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonej działalności, są spełnione wymagania wobec:

- systemów zarządzania środowiskowego,

- zarządzania gazami odpadowymi (odgazami), ich zbieranie i oczyszczanie,

- spalania gazów w pochodniach,

- emisj rozproszonych lotnych związków organicznych (LZO, VOC),

- emisji odorów.

W odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych konkluzje BAT określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zmiana pozwolenia wynika z konieczności wykazania, że w przypadku prowadzonej działalności, są spełnione następujące obowiązki:

- wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,

- rozpoznanie źródeł emisji niezorganizowanej pyłu, określenie działań ograniczających emisję niezorganizowaną i ich wdrożenie,

- zarządzanie gazami odpadowymi (odgazami)

- monitorowanie emisji.

konsultacje: Joanna Stalmach tel. 664-133-649