Lakiernia Proszkowa vs Decyzja Środowiskowa

Lakiernia proszkowa - czy wymaga decyzji środowiskowej? Tak, jeśli częścią instalacji są wanny procesowe np. do wytrawiania elementów. Nie, w przypadku braku zastosowania w lakierni wanien procesowych.

W czasie polimeryzacji powłoki, farba proszkowa topi się, nabiera płynności, żeluje i wreszcie ulega reakcji chemicznej (sieciowaniu), która powoduje utwardzenie polimeru. Zachodzi więc tutaj proces chemiczny. Nie jest on jednak kluczowy dla konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

Przygotowanie elementów do lakierowania wiąże się z ich obróbką mechaniczną, bądź chemiczną miejscowo bądź zanurzeniowo w wannach procesowych. Decyzja środowiskowa jest wymagana w przypadku instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych zachodzących w wannach procesowych.

Przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia* instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m.

Przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia* w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15.

Z uwagi na odniesienie się w § 3 ust. 1 pkt 13 do § 2 ust. 1 pkt 15 , punkt § 3 ust. 1 pkt 13 należy rozpatrywać jedynie w odniesieniu do procesów chemicznych z zastosowaniem wanien procesowych o całkowitej objętości wanien procesowych nie większej niż 30 m3. 

Generalnie, należy stwierdzić, że lakiernia proszkowa wymaga decyzji środowiskowej jeśli technologia lakierowania wymaga zastosowania wanien procesowych w których zachodzi obróbka chemiczna metali bądź tworzyw sztucznych.

* - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy decyzja jest niezbędna? - http://www.joanna-stalmach.pl/blog/2020/12/02/decyzja-srodowiskowa-kiedy/

Joanna Stalmach