Lakiernia Proszkowa vs Decyzja Środowiskowa

Lakiernia proszkowa, określana jako ekologiczna, czy wymaga decyzji środowiskowej? Tak.

Brak emisji LZO, brak zużycia rozpuszczalników. Czyszczenie pistoletów natryskowych bądź elementów przeznaczonych do malowania odbywa się będzie za pomocą sprężonego powietrza. Nie powstają ścieki technologiczne.

Jednak, nie można pominąć faktu, że w takiej instalacji zachodzi proces chemiczny – polimeryzacja. W czasie polimeryzacji powłoki farba proszkowa topi się, nabiera płynności, żeluje i wreszcie ulega reakcji chemicznej (sieciowaniu), która powoduje utwardzenie polimeru.

Decyzja środowiskowa jest wymagana, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Takim przedsięwzięciem jest: instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych.

Lakiernia proszkowa wymaga decyzji środowiskowej. Kiedy decyzja jest niezbędna? - http://www.joanna-stalmach.pl/blog/2020/12/02/decyzja-srodowiskowa-kiedy/

Joanna Stalmach