Lakiernia Proszkowa vs Decyzja Środowiskowa

Lakiernia proszkowa - czy wymaga decyzji środowiskowej? Tak, jeśli częścią instalacji są wanny procesowe np. do odtłuszczania elementów. Nie, w przypadku braku wanien procesowych.

W czasie polimeryzacji powłoki, farba proszkowa topi się, nabiera płynności, żeluje i wreszcie ulega reakcji chemicznej (sieciowaniu), która powoduje utwardzenie polimeru. Zachodzi więc proces chemiczny.

Decyzja środowiskowa jest wymagana, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Takim przedsięwzięciem jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15;

Należy zatem sięgnąć do § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia. Ten punkt odnosi się jedynie do procesów chemicznych z zastosowaniem wanien procesowych większych niż 30 m3. Wracając więc do § 3 ust. 1 pkt 13 również powinniśmy odnieść się do procesów chemicznych z zastosowaniem wanien procesowych, w tym przypadku nie większych niż 30 m3.

Przepis ten dotyczy zatem przedsięwzięć o łącznej objętości wanien procesowych równej lub mniejszej niż 30 m3. Pozostałe cechy przedsięwzięć wymienionych w przepisie scharakteryzowano przy opisie § 2 ust. 1 pkt 15. Zaznaczenia wymaga, że powyższa kategoria przedsięwzięć obejmuje instalacje – jeżeli objętość wanien procesowych (np. do odtłuszczania czy trawienia) nie będzie przekraczać 30 m3.

Lakiernia proszkowa wymaga decyzji środowiskowej jeśli technologia lakierowania wymaga zastosowania wanien procesowych.

Kiedy decyzja jest niezbędna? - http://www.joanna-stalmach.pl/blog/2020/12/02/decyzja-srodowiskowa-kiedy/

Joanna Stalmach