Konkluzje BAT dla hodowli drobiu lub świń

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu (Decyzja Wykonawcza Komisji UE: 2017/302) zobowiązują Właściciela fermy drobiu do zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego

o czym przypomina Urząd Marszałkowski stosownym pismem.

Dostosowanie posiadanego pozwolenia polega na analizie posiadanej technologii intensywnego chowu drobiu lub świń w porównaniu z technologiami wymienionymi jako najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz określeniu wielkości emisji z uwzględnieniem wskaźników i parametrów określonych w dokumencie UE.

Konsultacja:

Joanna Stalmach – Ochrona Środowiska            tel. 664-133-649               audyty.srodowiskowe@gmail.com