Kotłownia – zgłoszenie – standardy emisyjne

kotlownia-zgloszenie-standardy-emisyjne

Zgłoszenie jest wymagane w przypadku kotłowni:

  1. o mocy nominalnej 1 MW-5MW – opalanej węglem kamiennym,
  2. o mocy nominalnej 1 MW-10MW – opalanej koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi,
  3. o mocy nominalnej 1 MW-15 MW – opalane paliwem gazowym. … Read more