Rejestr CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – graniczny podatek węglowy

cbam-graniczny-podatek-weglowy

CBAM (graniczny podatek węglowy) jest kontynuacją przyjętych przez UE strategii z zakresu ograniczenia gazów cieplarnianych (redukcja emisji CO₂ w UE o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku) – CBAM stanowi mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂.

CBAM obejmuje te towary (surowce i półprodukty), których produkcja powoduje najsilniejsze emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Obecnie, produkując je w Europie, ponosimy koszt zakupu certyfikatów dających prawo do emisji tych gazów (system ETS), w związku z czym pokusą może być dokonywanie zakupu wybranych towarów poza granicami UE. Dlatego też, od 2026 roku importerzy tych wyrobów będą odpowiedzialni za zakup certyfikatów CBAM, których wartość będzie referencyjna w odniesieniu do certyfikatów w obiegu ETS.

CBAM kto?

Read more