Transgraniczne przemieszczenie odpadów

transgraniczne-przemieszczenie-odpadow

Międzynarodowy transport odpadów wymaga dokonania niezbędnych uzgodnień administracyjnych z GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska). Transportować odpady przez granicę można pod warunkiem, że celem transportu jest ich odzysk lub unieszkodliwienie, tj odbiorca odpadów musi posiadać zezwolenie na odzysk bądź unieszkodliwianie.

Read more