Przetwarzanie odpadów poza instalacją – czy jest potrzebne zezwolenie?

prawo

Czy zagospodarowanie odpadów poza instalacją wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie?

Na dzień dzisiejszy, przetwarzanie odpadów zarówno “w instalacji” jak i “poza instalacją” wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa rodzaje odpadów, które można przetwarzać poza instalacją, co nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności uzyskania zezwolenia. … Read more