WYTWARZANIE ODPADÓW – pozwolenie / operat p. poż.

wytwarzanie-odpadow

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku spełnienia jednocześnie dwóch warunków (art. 180-180a Poś):

  1. jeśli wytwarzanie odpadów następuje w związku z eksploatacją instalacji,
  2. jeśli ilości wytwarzanych odpadów przekraczają 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Read more