Budowa drenażu rozsączającego z biologicznej oczyszczalni ścieków a konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

koniecznosc-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego

Co do zasady, wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jedyną z trudności jest interpretacja definicji urządzenia wodnego.

Czy drenaż rozsączający z biologicznej oczyszczalni ścieków należy uznać za urządzenie wodne … Read more