Działalność gospodarcza a ochrona środowiska

dzialalnosc-gospodarcza-a-ochrona-srodowiska
Wymagane przepisami ochrony środowiska zobowiązania przedsiębiorców:
 
1. uzyskanie decyzji środowiskowej - jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 2016 r., poz. 71), w tym dla planowanych punktów zbierania złomu.
Jeśli jest wymagana, to jej uzyskanie warunkuje wydanie m.in. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę.  … Read more