Maty grzewcze, folie grzewcze – sprzęt elektryczny? BDO?

Maty i folie grzewcze spełniają definicję sprzętu - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawodawca wskazał, że sprzętem jest urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

W przypadku braku prądu te urządzenia nie mogą spełniać swojej podstawowej funkcji.

Maty i folie grzewcze nie podlegają pod przewidziane w ustawie wyłączenia (art. 2 ust. 2 pkt 6) ze względu na to, że nie są specjalnie zaprojektowane oraz możliwy jest ich samodzielny montaż (maty, folie można zakupić w standardowych rozmiarach, a następnie zamontować samodzielnie bez pomocy wykwalifikowanego personelu).

Folie, maty, termostaty przedsiębiorca powinien zaklasyfikować odpowiednio do 4 lub 5 grupy sprzętu (w zależności od ich wymiarów).

Zgodnie z ustawą, wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do uzyskania wymaganego poziomu zbierania i odzysku sprzętu a także spełnić wymagania w zakresie kampanii edukacyjnej. Obowiązki można przenieść na organizację odzysku sprzętu poprzez podpisanie stosownej umowy. W przypadku braku umowy i braku uzyskania wymaganych poziomów, należy złożyć roczne sprawozdanie w BDO wraz z wyliczeniem wysokości należnej opłaty produktowej, którą należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego.

Przygotowała: Joanna Stalmach tel. 644 133 649