BDO

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Służę wsparciem w zakresie:

  • wpis do BDO, aktualizacja,
  • ewidencja odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • sprawozdania z gospodarki odpadami,
  • sprawozdania z opłaty produktowej,
  • pośrednictwo w umowie z organizacją odzysku,
  • sprawozdania z opłaty recyklingowej,
  • sprawozdania z opłaty depozytowej.

Zapraszam do konsultacji.

Joanna Stalmach