Gdy kończy się pozwolenie wodnoprawne, uzyskaj przedłużenie.

Uzyskanie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego jest najkorzystniejsze bo NIE KOSZTUJE i nie wymaga czasu.

Jeśli korzystanie z tzw. usług wodnych (m.in. odprowadzanie wód opadowych, pobór wody, odprowadzanie ścieków) nie zmieniło charakteru w stosunku do posiadanej decyzji wodnoprawnej, można przedłużyć ważność pozwolenia.

NAJISTOTNIEJSZE: Wniosek o przedłużenie należy złożyć (zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne) co najmniej 3 miesiące wcześniej, z następującymi załącznikami:

1. Decyzja wodnoprawna.
2. Operat wodnoprawny, na podstawie którego wydano dotychczasową decyzję.
3. Oświadczenie o aktualności Operatu.
Joanna Stalmach, tel. 664-133-649