Czy jest możliwe wylesienie działki (Ls) w przypadku braku MPZP?

wylesienie-brak-mpzp

WYLESIENIE mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu nie zawsze jest możliwe.

W przypadku gruntów leśnych zmiana ich przeznaczenia na cele nieleśne jest dopuszczalna tylko w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby  rolniczej.
O zgodę może wystąpić jedynie wójt (burmistrz, prezydent miasta) wówczas, gdy uchwalany jest plan miejscowy.

Leśny charakter działki może skutecznie uniemożliwić realizację inwestycji budowlanej. I nie ma znaczenia to, czy jest ona położona w środku lasu, czy na jego obrzeżach i czy sąsiaduje z innymi budynkami.
Przygotowała: Joanna Stalmach