Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

Proponuję artykuł: Jak odpowiedzieć na pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie odpadów - czyli, jak rozliczyć na koniec roku wytwarzane odpady.

Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów należy wykonać zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Proponuję: