Projekt inwestycji a ochrona środowiska

Wiele projektowanych inwestycji wymaga uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń na emisję, pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzania ścieków, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów itp.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków dla zakładów produkcyjnych i inwestycji głównie wod.-kan., mogę zapewnić Państwa o  swojej kompetencji i wiarygodności.

Pracuję samodzielnie oraz w zespole specjalistów. Działam w oparciu o swoją wiedzę prawną i techniczną oraz o dane technologiczne przekazywane przez projektantów. Dbam o terminowość realizowanych prac oraz odpowiedni zakres merytoryczny wniosków.

Moje realizacje dla biur projektowych:

  1. Decyzja środowiskowa na rozbiórkę ujęcia wody powierzchniowej na rzece Stoła w miejscowości Ryszka dla biura Progress z Chorzowa.
  2. Pozwolenie wodnoprawne dla odwodnienia projektowanej drogi leśnej w gminie Wiśniowa, powiat myślenicki.
  3. Decyzja środowiskowa dla budowy drogi w miejscowości Radzionków, powiat Tarnowskie Góry.
  4. Pozwolenie  wodnoprawne dla odwodnienia projektowanej drogi leśnej w miejscowości Walasówka, gmina Łętownia, powiat suski.
  5. Pozwolenie wodnoprawne na przejście wodociągiem przez rzekę Stołę dla Progress Projekt z Chorzowa.
  6. Decyzja środowiskowa na przejście wodociągiem przez rzekę dla Eco-Projekt.
  7. Decyzja środowiskowa na przejście kablem światłowodowym pod korytem rzeki dla Biuro Projektowe z Katowic.